Home

Procesregie is de sleutel tot een  succesvol project

“Onze samenleving is complex geworden. Steeds meer zaken hangen met elkaar samen. Vaak schuren belangen van verschillende partijen tegen elkaar aan. Vaak is er sprake van conflicterende of tegengestelde belangen. Bovendien is er meer en meer behoefte is aan breed draagvlak. Zowel bestuurlijk, politiek als maatschappelijk”

“De sleutel tot een succesvol project ligt in het goed organiseren van het proces. Juist wanneer meerdere partijen en organisaties belang hebben is een integrale projectaanpak noodzaak.. De afzonderlijke partijen moeten zich gekend en erkend weten in het project.”

“Senioriteit van de projectleider is van belang. Expertise, sterke communicatie en gevoel voor timing. Je moet weten hoe de hazen lopen. Je moet weten wanneer je welke brug moet slaan. Je moet weten hoe je voorkomt dat integraliteit leidt tot stroperigheid”.

Benjo Verberkt heeft een brede expertise in projectmanagement en procesmanagement. Bij het maken van ontwikkelings- en leeffbaarheidsplannen voor wijken en dorpen. Het uitvoeren van woningmarktanalyses. Het begeleiden van herstructureringsplannen. Het voeren van strategische visieontwikkeling. En het realiseren van plannen. Gemeentes, woningcorporaties en instellingen op het terrein van wonen, welzijn en zorg zijn de belangrijkste opdrachtgevers.

Benjo Verberkt treedt regelmatig op als onafhankelijk gespreksleider of dagvoorzitter. Op kennismeetings, werkconferenties en brainstormsessies. Op bijeenkomsten waar beleidsplan of ondernemingsplan met de buitenwacht wordt gecommuniceerd.